Старата Богиня

Старата Богиня

 

Тилакоид отвори едно око, за да погледне листата над себе си.   По-стари Деца на Гората каваха, че по време на зелен сън сънуващият проявява свойства на вълна и частица. Тилакоид сега знаеше какво имат впредвид.

Зелените сънища бяха разработени от Децата на Гората като метод на обучение.  Това беше една от най-добрите образователни системи с фокус върху ученика.  Но всичко, което Тилакоид можеше да направи сега, беше да лежи изумен под дървото.  Отвън листата изглеждаха тихи и доволни.  Но вътре беше лудница! 

Тилакоид започна съня като син фотон и падна върху Фотосистема II.  Възбудата беше голяма!  Красиви молекули на пигменти започнаха да си го предават от ръка на ръка и да му се усмихват.  Тези последователите на слънчевия култ не пропускаха да се насладят на фотон с викока енергия.  “Щастието е факт,” помисли си Тилакоид.  А молекулната му версия беше пристрастяваща.

Хлорофилите от реакционния център имаха хидрофобни глави, които толкова много приличаха на цветя.  Тилакоид не можеше да пропусне това.  Превърна се в електрон. Добре подредени редокс реакции започнаха да го придвижват от един електрон носител на друг.  Енергията падаше.  Имаше силен протонен градиент от двете му страни. Тилакоид почувства края.  

 

 photosynthesis

 

Тилакоид наистина се уплаши.  Сънуващите зелени сънища често рискуваха живота си.  Но да остане завинаги в електрон транспортна верига?!  Тилакоид се концентрира.  Точно преди да удари Фотосистема I, се превърна в протон.  

И тогава я видя – АТФ синтаза, Кралица на всични молекулни машини, Пазителка на живота на Земята и известен лунапарк за протони.   Кръгчето беше добро!  Жалко, че беше позволено само едно.  Тилакоид беше изпомпан в стромата.    

И тогава сънят спря.  „Скъпи Деца предци,“  помисли си Тилакоид, „трябваше ли да го правите толкова трудно?“  Но всъщност беше много доволен.  Беше успял да изрази възхитата си от Фотосинтеза, Старата Богиня.  Децата на Гората почитат Природата като вземат участие в процесите ѝ, и Тилакоид беше успял за първи път.