Докладът Пентос

Докладът Пентос

 

Някои казват, че това е най-голямото изтичане на конфиденциална информация от времето на Гискарската Империя. Счетоводни документи и детайлна 40 гoдишна история на транзакциите на различни калове на Дотраките са изпратени до канцелариите на голям брой  магистрати от Свободните Градове.  Без съмнение копие от документите е стигнало и Вес Дотрак, създавайки мощно раздвижване на политическите пластове там.


Документите описват култура на епидемична корупция всред управлението на Дотраките. Те разкриват схемите изполвани от каловете за отклоняване на обществени средства. Сумите са стряскащи и достигат милиони златни дракони.


От доста време се носят слухове, че каловете заделят някой и друг килограм злато в Желязната Банка. Тъй като има доста случаи на калове изоставяни от армията си (при старост, болест или рана) е логично да се очаква, че те ще имат бели пари за черни дни. Въпреки това никой не е очаквал такива чудовищни размери на корупционните практики.


Повечето калове купуват различни продукти (коне, зърно, добитък), който се раздават сред племето. Тези поръчки се дават на избрани търговци на изключително раздути цени. След това тези търговци депозират значителни суми на името на жените или дъщерите на кала. Също така има и законова вратичка, чрез която собствеността е на жените, но право да се разпореждат със сметките имат само техните законни настойници (съпрузи и бащи).


Дори по-смущаващо, документите показват, че в повечето случаи това откраднато богатство се управлява чрез няколко Пентоши олигарха, ползвани като параван в близко сътрудничество с Желязната Банка. Така например в една такава схема чрез подставени лица втората жена на Кал Моро се оказва собственик на апетитни имотни хапки по цял свят. Тя има, измежду други собствености, магазини в Карт, кораб плаващ между Кралски Чертог и Дорн, както и големи площи земя близо до Мир. Само тази „активно управлявана“ сметка е на стойност близо четвърт милион дракона. Естествено, единственият, който се разпорежда с тази сметка и имотите ѝ, е самият Кал Моро.


Документите от Пентос също така показват доста странни бизнес партньорства между калове, който са публично в лоши отношения. Някои аналисти също посочват и връзка между значителни инвестиции на дадени калове в отделни региони и набези на враждуващи с първите калове в точно тези региони. Един наблюдател коментира “Ще трябва да преосмислим политическата палитра в Дотрашко Море. Очевидно наратива за варварска орда, на който сме свикнали, вече е само празна фраза.“

Тайко Несторис от Желязната Банка направи изявление по случая, казвайки: „Естествено не бих могъл да коментирам по повод индивидуални клиенти на Банката. Това което мога да подчертая е, че Желязната Банка винаги си взема каквото ѝ се полага.“

Към момента има множество спекулации за това кой и как е пуснал документите в общественото пространство. Каквато и да е истината, можем да очакаваме значителни политически колизии и засилване на конфликтите в централен Ессос.